PZCHiOBB Facebook PZCHiOBB YT Drukuj stronę

O nas

      Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała 

Oddział  Bielski PZChiO jednoczy chóry i orkiestry, które w latach 1929 – 1939 , a także  w latach 1945 – 1976 były zrzeszone w Okręgu Cieszyńskim i w Okręgu Bielskim Związku Śląskich Kół Śpiewaczych. Wówczas prezesem Okręgu Bielskiego był Jan Górka (1963 – 1976). 26 maja 1976 roku reprezentanci 10 chórów i 17 orkiestr obydwu okręgów postanowili utworzyć samodzielny Oddział Wojewódzki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bielsku- Białej (stosownie do zmienionego wówczas podziału administracyjnego). Prezesem został wybrany Zenon Szymański, który sprawował funkcję do 1988 roku. 
Początkowo Oddział nie dysponował własnym lokalem; pomieszczenia biurowe udostępnił mu Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzkiego Urzędu w Bielsku- Białej (przy ul. 1 Maja 8) dopiero w styczniu 1983 roku.  Aktualnie pod tym adresem mieści się Regionalny Ośrodek Kultury. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i media na działanie Zarządu Oddziału Bielskiego PZChiO.  Prezesami Oddziału Bielskiego od 1976 roku byli:  Zenon Szymański (1976 – 1988),  Kazimierz Fober (1988 – 2002), Piotr Jakóbiec (2003 – 2011).  Od 2011 roku do chwili obecnej funkcję prezesa pełni Krzysztof Przemyk.  
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko- Biała od 2004 roku jest stowarzyszeniem, działa na podstawie statutu PZChiO, posiada osobowość prawną, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, nie prowadzi działalności gospodarczej. Aktualnie Oddział  zrzesza 26 zespołów, w tym 21 chórów i 5 orkiestr. Oddział od lat organizuje cztery cykliczne imprezy muzyczne. 

Są nimi:  
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ,,Złota Trąbka”,  
Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera,  
Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Spotkania z Kolędą” im. Piotra Jakóbca  
Ekumeniczne Spotkania z Pieśnią Wielkopostną „Adoramus te Christe”. 
 

Powrót do listy
© 2024 by PZCHiOBB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne