PZCHiOBB Facebook PZCHiOBB YT Drukuj stronę

Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów - 28.04.2024

Zapraszam na Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Oddziału, który odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia 2024 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy, o godz. 9.30 w pierwszym terminie, drugi termin godz. 10.00. 

Przewidujemy następujący program: 
1. Otwarcie Zjazdu. 
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu. 
3. Wybór sekretarza Zjazdu i przyjęcie porządku obrad. 
4. Nadanie Honorowego Członkostwa 
5. Wybór Komisji zjazdowych: mandatowej, wyborczej, weryfikacyjnej, uchwał i wniosków. 
6. Przedstawienie sprawozdania  
- prezesa ustępującego Zarządu, 
- skarbnika ustępującego Zarządu, 
- Komisji Rewizyjnej. 
7. Dyskusja programowa. 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zjazdu. 
9. Odczytanie sprawozdania Komisji Mandatowej. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. 
11. Wybory prezesa Zarządu. 
12. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
13. Przedstawienie propozycji uchwał Zjazdu.  
14. Dyskusja nad projektem uchwał i ich przyjęcie. 
15. Zamknięcie obrad Zjazdu. 

Zgodnie ze Statutem PZChiO w Walnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez poszczególne zespoły, po jednym delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 30 członków. Prosimy o niezawodny udział wszystkich delegatów.  
W Zjeździe obligatoryjnie uczestniczą dyrygenci, kapelmistrzowie i prezesi zespołów. 
 

Powrót do listy
© 2024 by PZCHiOBB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne